onsdag 29 juli 2009

Smyckehistoria - del 1 Förhistoria / History of Jewelry - part 1 Prehistory

Människan har ända sedan vi började gå på två ben smyckat sig med lösa föremål. Vi är faktiskt det enda av djuren som gör det och vårt behov uppstod tidigt i vår historia. Ett halsband av snäckor som hittats i grottor i östra Marocko räknas till det äldsta fyndet av smycken i världen. Halsbandet är 82 000 år gammalt! Fyndet består av 13 snäckor som färgats med röd ockra (källa: National Geographic).

Brons

De äldsta smycken som hittats i Sverige är aven de gjorda av tänder, snäckor och ben. Men väldigt tidigt började vi även använda bärnstenspärlor. När metoden att legera koppar och brons, bronsåldern, kom till Sverige 1700 f.kr, växte smyckena snabbt till enorma proportioner. Bland annat tillverkades stora spännen eller broscher. Broschen på bilden (det glasögonformade föremålet i mitten) är en del av ett fynd från Hågahögen i Uppland.Guld

Guld har tidigt tilltalat människan och varit en metall för de högsta skikten i samhället. I Guldrummet på Historiska museet i Stockholm finns de fantastiska guldhalskragarna från 400 e.kr. En av halskragarna hittades i Möne, Västergötland. Man tror att de tillverkades i Sverige. Detaljrikedomen är otrolig och kragen är fylld med små figurer och krumelurer.Silver

Silver var tidigt en vanlig metall för smycken. På Gotland har man gjort stora fynd av silverskatter och vi vet därför hur många modeller av armringar och ringar såg ut. Örhängen verkar inte ha varit så vanliga. Den största silverskatten på Gotland någonsin hittades 1999 i Spillings. Totalt hittades 67 kilo silver! Skatten dateras till 870 e.kr.

Glaspärlor

Vid utgrävningarna i Birka utanför Stockholm har man under åren 1990-1995 hittat 6000 glaspärlor. De flesta är tillverkade i Bysans eller Kalifatet, men tillverkades även i Birka. Glaspärlor verkar ha varit på modet från 700-900-talet. Men de bar troligtvis inte på det sätt vi bär pärlor idag – runt halsen – pärlorna har istället burits uppträdda på snoddar fästa mellan spännena på bröstet.


(Sources: National Geographic), Riksantikvarieämbetet , Wadbring.com, www.gunnesfelag.se )


Mankind have adorned themselves with jewelry since we started to walk on our legs. We are actually the only animals doing it and our urge for it started early in our history. A necklace, made of shells found in caves in eastern Marocco are the oldest piece of jewelry we know. It´s 82 000 years old! It´s 13 shells dyed with red ochre .

Bronze

The oldest jewelry found in Sweden are also made of tooth, shells and bones. But very early we also started using amber beads. When the method of making bronze reached Scandinavia in 1700 BC, the size of the jewelry rapidily grew. The large bronze brooch (with the shape of glasses) is part of a find from Hågahögen in Uppland, Sweden.

Gold

Gold has always been special to humans and been a privilige for the wealthy. In the Golden Chamber at The Museum of History in Stockholm, you can see the amazing golden collars from 400 AD. One of the collars were found in Möne, Västergötland. They are made by artisans in Sweden. The richness in details is amazing.

Glass beads

At the excavation of the Viking town Birka, outside Stockholm, the archaeologists have found more than 6000 glass beads between 1990-1995. Most of them are made in Byzans or the orient, but about 20% are made in Birka. The glass beads where high fashion between the years 700-900. But they where not worn as we do today, around the neck, the beads where instead stringed between the brooches holding the cape.

(Sources: National Geographic), Riksantikvarieämbetet , Wadbring.com, http://www.gunnesfelag.se/pearls.htm


1 kommentar:

Related Posts with Thumbnails